Spacer śladami historii Pułtuska

Dnia 23 września 2017 roku w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza Muzeum Regionalne w Pułtusku zorganizowało spacer śladami historii Pułtuska. Pan Marian Kozicki oprowadził uczestników po najciekawszych zakątkach Pułtuska opowiadając przy tym o dziejach miasta.

Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

W dniu 21 września 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza” w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w […]

Order Zygmunta Dąbkowskiego pseud. „Krym” w zbiorach Muzeum Regionalnego

Dnia 14 września 2017 r. do Muzeum Regionalnego zawitali Panowie Józef Dąbkowski ze Szczecina i Lucjan Dąbkowski z Warszawy, którzy wyrazili chęć przekazania do zbiorów instytucji Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku żołnierzowi podziemia antykomunistycznego, komendantowi Powiatu „Noc” i „Tatry”, Zygmuntowi Dąbkowskiemu pseud. „Krym”.

Konferencja prasowa dot. przekazania eksponatu

Dnia 30 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Muzeum Regionalne oraz pułtuski Klub Gazety Polskiej, dotycząca przekazania do zbiorów naszej instytucji schowka na broń z domu Konstantego Pańkowskiego z Gromina – żołnierza antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.