Smaki Puszczy Białej 2024

Od kwietnia 2024 r. do końca 2025 r. Muzeum realizować będzie projekt pt. „Smaki Puszczy Białej – tradycyjna kuchnia kurpiowska”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpi z Puszczy Białej – dziedzictwa kulinarnego. W ramach zadania przeprowadzona zostanie rejestracja i archiwizacja niematerialnych przejawów kultury tradycyjnej związanych ze sferą pożywienia oraz zostanie wydana publikacja naukowa opisująca pożywienie ludności wiejskiej z przełomu XIX i XX wieku, które było charakterystyczne dla mieszkańców regionu. Publikacja powstanie w oparciu o literaturę przedmiotu, wyniki terenowych badań etnograficznych oraz na podstawie przeprowadzonych kwerend źródłowych.

Część naukową publikacji uzupełnią przepisy kulinarne. Na zakończenie realizacji projektu w 2025 r. odbędzie się warsztat kulinarny oraz spotkanie promocyjne w Pułtusku połączonego z poczęstunkiem tradycyjnej kuchni kurpiowskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Skip to content