Nagrody

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

2015 rok – wyróżnienie w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane, przez placówkę muzealną”

2020 rok – I miejsce w kategorii „Projekt Otwarty”

2021 rok – I miejsce w kategorii „Muzea w sieci”

Skip to content