O wolną i niepodległą Polskę – spektakl teatralny w 70. rocznicę pokazowego procesu młodzieży w kinie Narew w Pułtusku 2019

Baner reklamujący spektakl O wolna i niepodległą Polskę. Głównym motywem jest zdjęcie, które wypełnia cały baner. Widoczni są na nim czterej młodzi chłopcy, ubrani w białe koszule oraz marynarki. To aktorzy, uczniowie pułtuskich szkół. W dolnej części banera zamieszczono informacje dotyczące premiery spektaklu - 12 czerwca 2019 r., sala kina Narew Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, godz. 11.00 i 18.00.

Spektakl „O wolną i niepodległą Polskę” jest autorskim projektem Muzeum Regionalnego w Pułtusku zorganizowanym w celu upamiętnienia 70. rocznicy procesów pokazowych młodzieży z Pułtuska i okolic zaangażowanych w walkę z systemem komunistycznym po zakończeniu II wojny światowej. Scenariusz spektaklu powstał specjalnie na tę okazję, a jego napisanie poprzedziły badania historyczne przeprowadzone przez pracownika Muzeum. Napisania sztuki oraz reżyserii podjął się Grzegorz Milczarczyk, aktor i reżyser, wykładowca w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku ASSITEJ w Warszawie.

VII Noc Muzeów w Pułtusku, zapowiedź spektaklu.
Produkcja: PułtuskNEWS

W realizację projektu zaangażowało się wiele instytucji i osób prywatnych. Wielu darczyńców wsparło projekt finansowo, rzeczowo i merytorycznie. Szczególnie ważne było zaangażowanie rodzin skazanych.

W role młodych bohaterów wcielili się uczniowie pułtuskich szkół:
Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego,
Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi,
Publicznego Gimnazjum nr 3,
Zespołu Szkół nr 2.
Ponadto na scenie wystąpili pułtuscy aktorzy-pasjonaci.

Akcja rozpoczyna się od przygotowań do rozprawy sądowej. Publiczność zostaje wprowadzona w klimat epoki przez wyświetlenie Polskiej Kroniki Filmowej z kwietnia 1949 r., którą przerywa wtargnięcie funkcjonariusza UB. Zdenerwowany rozkazuje przygotować salę do rozprawy – i tak rozpoczyna się spektakl. Sędzia z prokuratorem ustalają, czy wszystko jest gotowe, łącznie z protokołem, który został napisany zanim wydano wyrok. Zaczyna się proces – poznajemy głównych bohaterów – nastolatków, postawionych przed sądem za należenie do nielegalnych organizacji, usiłowanie przemocą zmiany ustroju państwa i posiadanie broni – udowodnienie każdego z tych zarzutów grozi karą śmierci.
W ciągu kolejnych scen płynnie przenosimy się do wydarzeń, które poprzedziły rozprawę. Poznajemy historię działalności i prawdziwe intencje bohaterów. Sceny sądowe przeplatają się z retrospekcjami. Na potrzeby spektaklu powstał także kilkuminutowy film, którego akcja dzieje się w Warszawie i przedstawia sceny uzupełniające fabułę.

Spektakl spotkał się ze znakomitym przyjęciem zarówno ze strony uczestników wydarzeń, a także ich rodzin, jak i przedstawicieli instytucji państwowych oraz samorządowych, tudzież osób prywatnych, a przede wszystkim młodzieży, do której sztuka została skierowana. Realizacja projektu – przypomnienie historii sprzed 70 lat – było niezwykle ważne dla środowiska związanego z uczestnikami wydarzeń – bohaterowie oraz ich rodziny przez lata byli szykanowani, następnie skazani na zapomnienie. Dzięki spektaklowi udało się przywrócić pamięć o nich i należny im szacunek.

Relacja z premiery spektaklu „O wolną i niepodległą Polskę”
Produkcja: PułtuskNEWS

Trudny temat – szczególnie ważny dla lokalnej społeczności – zrealizowany z pełnym profesjonalizmem, przy organizacji którego wzięli udział zawodowcy z różnych dziedzin: reżyserii, aktorstwa, muzyki i historii, z wykorzystaniem nowatorskich zabiegów interpretacyjnych, różnych form narracji, odznaczał się wysoką wartością merytoryczną, czego dowodzi filmowy zapis premiery.

Etapem wstępnym realizacji zadania były spotkania w szkołach oraz otwarte warsztaty teatralne, w wyniku których wyłoniła się obsada sztuki – stworzył się zespół, w którym młodzi ludzie podczas prób otworzyli się, nabrali pewności siebie, zżyli ze sobą i są gotowi na dalsze wspólne przedsięwzięcia. Udział w projekcie pozwolił im na zrozumienie kształtowania się postaw w dobie próby, a także na próbę identyfikacji z granymi przez siebie postaciami.

Spektakl „O wolną i niepodległą Polskę”
Produkcja: PułtuskNEWS

Sztuka została dwukrotnie wystawiona 12.06.2019 r. i zaproszono na nią uczniów ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie oraz kombatantów, seniorów, a także ludzi, którym bliska jest poruszana tematyka – chociażby rodziny bohaterów sztuki, które zaangażowały się emocjonalnie oraz przekazywały do Muzeum informacje na temat swoich bliskich biorących udział w opowiadanych wydarzeniach. Wstęp na spektakl był wolny, więc każdy zainteresowany mógł go obejrzeć.

Plakat - afisz promujący spektakl. W górnej części loga organizatorów, instytucji mających patronat nad wydarzeniem. Afisz wypełnia zdjęcie czterech mężczyzn, młodych chłopców. Ich ubrania nawiązują do mody drugiej połowy XX w. Białe koszule, ciemne garnitury, kamizelki garniturowe, krawaty, czarne pantofle. Na tle tym informacje o premierze, a także o obsadzie, reżyserze. W dolnej części informacja o dofinansowaniu projektu i loga instytucji wpierających przedsięwzięcie oraz promujących je w mediach

Patronat Honorowy objęli:
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,
Starosta Pułtuski Jan Zalewski,
Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Skip to content