Kobiety powstania styczniowego 2023

Głównym celem projektu było kształtowanie świadomości historycznej obywateli oraz promowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej powstania styczniowego na ziemi pułtuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia kobiet. W publikacjach regionalnych działalność kobiet w powstaniu styczniowym została omówiona w sposób pobieżny. Punktem wyjścia dla naszego projektu były zatem kilkumiesięczne kwerendy źródłowe – muzealne, biblioteczne i archiwalne. Badania te przyczyniły się do zebrania i opracowania materiału stanowiącego główną kanwę wystawy czasowej.

Baner dotyczący wystawy. Lewa część grafiki w kolorze amarantowym. Umieszczony tekst w kolorze białym: Kobiety powstania styczniowego/ 23 września 2023 r. wystawa, piknik historyczny rynek w Pułtusku od godz. 15.00. W prawym rogu tej części logo miasta Pułtusk i muzeum. Prawa część baneru w kolorze białym. Od góry tekst w kolorze czarnym: Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Poniżej logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu i Funduszu.

23 września 2023 r. odbył się wernisaż wystawy pt. „Bohaterki. Kobiety powstania styczniowego” połączony z piknikiem historycznym na pułtuskim rynku. Przygotowane zostały warsztaty tematyczne, które miały zaprezentować różne aspekty dawnego życia kobiet okresu drugiej połowy XIX w. Na specjalnie zaaranżowanych stoiskach można było obejrzeć: warsztat modystki, stoisko wiejskiej zielarki, stoisko z kuchnią tradycyjną, stoisko
z pralnią ręczną, warsztat tkaczki i prządki, warsztat hafciarki, stoisko kawiarki. Chcieliśmy
w ten sposób przybliżyć uczestnikom pikniku i zwiedzającym wystawę rolę kobiet
w społeczeństwie i w najbliższym otoczeniu rodzinnym w omawianym okresie. Zorganizowano także warsztaty biżuterii patriotycznej, podczas których uczestnicy wykonywali drobną biżuterię patriotyczną z wykorzystaniem współczesnych materiałów
i elementów zdobniczych tj. kamea z wyobrażeniem sławnego wodza. Dodatkowo rekonstruktorzy przeprowadzali pokazy tańców narodowych, mody dziewiętnastowiecznej, umundurowania i broni wybranych oddziałów powstańczych. Podczas pikniku przeprowadzona została również gra rodzinna opracowana przez animatorów. Punktem wyjścia były karta gry oraz mapka, przy pomocy której uczestnicy starali się odnaleźć wskazane postacie – animatorów w strojach z XIX w. – i wykonać na ich stoiskach określone w karcie zadania.

Galeria zdjęć – Piknik historyczny, źródło: Jan Kisiel

Wernisaż wystawy otworzył Andrzej Popowicz dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku oraz Paulina Biernacka kurator wystawy i adiunkt w pułtuskim muzeum. O roli kobiet
w powstaniu styczniowym opowiedział dr hab. Radosław Lolo, konsultant merytoryczny
w realizowanym przez nas projekcie.

Galeria zdjęć – Wernisaż wystawy pt. „Bohaterki. Kobiety powstania styczniowego”,
źródło: Jan Kisiel

Reportaż z wernisażu wystawy pt. „Bohaterki. Kobiety powstania styczniowego”

Ekspozycja składała się z 18 plansz tematycznych, zabytków i pamiątek ze zbiorów Muzeum, osób prywatnych, innych instytucji publicznych: Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Agencja Artystyczna Retro-Pasje. Na ekspozycji zostały ukazane różne formy kultywowania pamięci o powstaniu, a przede wszystkim o ludziach, kobietach biorących w nim udział. Wśród zabytkowych obiektów zaprezentowano biżuterię patriotyczną, pamiątkowe medale, druki okolicznościowe, broń, obrazy olejne, a także elementy damskiej odzieży. Z powodów małej przestrzeni wystawienniczej prezentowane na wystawie treści i obiekty miały zasygnalizować zwiedzającym kilka istotnych wątków,
a co za tym idzie przemian w XIX-wiecznym społeczeństwie, których efektem była ogromna aktywizacja kobiet.

Ważnym elementem wystawy był film opracowany w technice animacji poklatkowej tzw. technice „stop-motion”, która prezentuje sylwetki zasłużonych kobiet z regionu. W fabułę filmu wpleciono wątek rodziny Krajewskich z Łępic (powiat pułtuski). W konkretnych scenach zostały umieszczone fragmenty listów Rafała Krajewskiego, członka Rządu Narodowego, pisane z więzienia do rodzeństwa. Przykład rodziny Krajewskich dowodzi
z jakimi problemami zmagały się kobiety, których ojcowie, mężowie, bracia, czy też synowie wzięli czynny udział w powstaniu.

Kobiety powstania styczniowego – animacja towarzysząca wystawie czasowej
pt. „Bohaterki. Kobiety powstania styczniowego”, wersja z napisami

Audiodeskrypcja do filmu „Kobiety powstania styczniowego”:

W filmie wykorzystano zbiory:
Muzeum Narodowego w Warszawie; Muzeum Narodowego w Krakowie; Muzeum Niepodległości w Warszawie; Muzeum Warszawy; Muzeum Mazowieckiego w Płocku; Muzeum Regionalnego w Pułtusku; Biblioteki Narodowej; Biblioteki Jagiellońskiej; Narodowego Archiwum Cyfrowego; Artura Rogalskiego; Wikimedia Commons.

Scenariusz: Paulina Biernacka
Grafika i animacja: Daniel Mikulik
Lektorzy: Katarzyna Godlewska i Paweł Pabisiak Produkcja: Muzeum Regionalne w Pułtusku © 2023

plakat dotyczący wystawy Bohaterki. Kobiety powstania styczniowego. Ogólna kolorystyka plakat: Dominuje kolor amarantowy, na który nałożono cień siedzącej kobiety - fragment działa Grottgera. Teksty zapisano głównie kolorem białym, z nielicznymi wyjątkami w kolorze niebiesko-szarym. W dole plakatu biały pasek, na którym umieszczono loga organizatorów - Miasto Pułtusk, Muzeum, informację o dofinansowaniu wraz z logami MKiDN, Instytutu i Funduszu Patriotycznego oraz loga patronów medialnych. Tekst umieszczony na plakacie: Bohaterki, kobiety powstania styczniowego/ 23 września 2023 r. - 31 grudnia 2023 r./ Muzeum Regionalne w Pułtusku - Kamienica ul. Rynek 36 wystawa dostępna do zwiedzania w godzinach pracy Muzeum od 23 do 30 września od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.30, od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 18.00, od 1 października do 31 grudnia 2023 r. od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 - 16.30. Muzeum Regionalne w Pułtusku uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. "Kobiety powstania styczniowego" w ramach programu pn. "Fundusz Patriotyczny - edycja 2023 Wolność po polsku" zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Igancego Paderewskiego.

Wystawa była udostępniona bezpłatnie do zwiedzania od 23 września do 31 grudnia 2023 r. w Muzeum Regionalnym, Kamienica przy ul. Rynek 36. Wystawie towarzyszył katalog, który dodatkowo przyczynił się do spopularyzowania niniejszej problematyki wśród lokalnej społeczności.

Zadanie pn. „Kobiety powstania styczniowego” dofinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
w ramach Funduszu Patriotycznego.

Skip to content