Święty dwóch narodów – powrót relikwii św. Władysława 2021

Od lipca do listopada 2021 r. Muzeum realizowało projekt, którego owocem jest film dokumentalny pn. „Święty dwóch narodów – powrót relikwii św. Władysława”. Celem filmu było wyjaśnienie kapitalnego znaczenia odkrycia w 2016 roku relikwii z głowy
św. Władysława I Arpada przez pracowników Muzeum w kościele pw. śś. Piotra i Pawła
w Pułtusku dla dyplomatycznych stosunków polsko-węgierskich, domknięcie kwestii identyfikacji oraz upowszechnienie w szerszym obiegu naukowym i popularyzacja mało znanych, a do dziś niezwykle istotnych faktów z dziejów relacji polsko-węgierskich.

Władysław I Arpad (ok. 1040-1095) był królem Węgier, który skutecznie przeciwstawił się pogańskim Połowcom, zapobiegł uzależnieniu się Węgier od Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Miał tak wielki autorytet w Europie, że uznano go za naturalnego kandydata na wodza I krucjaty. Związany z Piastami, wychowany w Krakowie, biegle mówił po polsku. W Kronice Galla pojawił się jako przyjmujący Bolesława Śmiałego w 1079 r. Został kanonizowany w 1192 r. Jego relikwie cieszyły się ogromnym kultem i stanowiły skarb narodowy. W XVI w. zostały zniszczone – ocalała jedynie głowa obecnie przechowywana w Györ.

W filmie zgodził się wystąpić Konsul Generalny Węgier w Gdańsku dr Pál Attila Illés.
W związku z tym 9 września 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć Pana Konsula w Pułtusku
i wspólnie pracować na planie filmowym.

Zdjęcie wykonane na dziedzińcu Domu Polonii w Pułtusku. W centralnym punkcie cztery osoby. Od lewej dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Konsul Generalny Węgier w Gdańsku, pracownik Muzeum Regionalnego, profesor Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Konsul Generalny Węgier w Gdańsku dr Pál Attila Illés z wizytą w Pułtusku.
Źródło: Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku

Odnalezienie relikwii wzbudziło zainteresowanie w środowisku kościelnym oraz naukowym
i zaowocowało polsko-węgierską współpracą w celu zbadania szczątków. Temat ten jest niezwykle istotny dla Węgrów, którzy od lat prowadzą poszukiwania brakujących części otoczonej wielkim kultem czaszki Świętego. Choć prace badawcze dobiegły końca – szczątki analizowano m.in. w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
w Krakowie – do tej pory nie było okazji w pełni upowszechnić zdobytej wiedzy. Realizacja zadania pozwoliła w jednym spójnym, publicznym komunikacie podsumować i zamknąć ten wątek oraz zaznajomić ze znaczeniem odkrycia. Wpływ Świętego na politykę prowadzoną przez polskich władców i ich postawy był niezaprzeczalny, a jego rola
w relacjach polsko-węgierskich nie do przecenienia. W filmie prześledziliśmy historię relikwii, ich długą drogę między Węgrami a Polską, w której Pułtusk był ważnym przystankiem.

Grafika zapowiadająca film dokumentalny Święty dwóch narodów - powrót relikwii św. Władysława.

Film został opublikowany 25 października 2021 r. na kanale PułtuskNEWS oraz Gmina Pułtusk w serwisie YouTube w wersji z zapewnieniem dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami (napisy w języku polskim, lektor polskiego języka migowego, audiodeskrypcja), następnie 28 października 2021 r. bezpośrednio na profilu telewizji internetowej PułtuskNEWS na portalu społecznościowym Facebook. Z kolei 29 października 2021 r. na kanale PułtuskNEWS oraz 31 października 2021 na kanale Gmina Pułtusk pojawiła się wersja z napisami w języku węgierskim i angielskim, by umożliwić dostęp do treści szerszemu gronu odbiorców.

Obecnie obie wersje filmu dokumentalnego są dostępne na kanale YouTube Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

„ŚWIĘTY DWÓCH NARODÓW – POWRÓT RELIKWII ŚW. WŁADYSŁAWA” (napisy w języku polskim)

Narratorem w filmie jest dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB – historyk, uczestnik badań nad szczątkami odnalezionymi w 2016 roku.
W filmie wystąpili również: Konsul Generalny Węgier w Gdańsku dr Pál Attila Illés, dyrektor Muzeum Regionalnego Andrzej Popowicz, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II
ks. kan. Sławomir Stefański.

„THE SAINT OF TWO NATIONS – THE RETURN OF RELICS OF ST. LADISLAUS” Subtitles: HU/EN/PL

Film jest jasnym i spójnym komunikatem upowszechniającym wiedzę o św. Władysławie
i jego kulcie w kontekście historii stosunków polsko-węgierskich, definiuje znaczenie odkrytych artefaktów, domyka kwestię identyfikacji oraz tworzy podstawy dla rozwoju wiedzy o dziedzictwie i historii Polski, przyczynia się do budowania szacunku i więzi ze wspólnym polsko-węgierskim dziedzictwem. Upowszechnia mało znane, a niezwykle istotne fakty z dziejów relacji polsko-węgierskich. Przyczynia się do realizacji polityki pamięci w zakresie historii ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społecznopolitycznej oraz katolickiej. Pozwala na promowanie klasycznych postaw patriotycznych poprzez przedstawienie historii, która jest cennym źródłem wartości, wzorców i odniesień dla współczesnego obywatela.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
Instytutem Badań w Dyscyplinie Historia AFiB Vistula
Konsulatem Generalnym Węgier w Gdańsku
Parafią św. Jana Pawła II w Pułtusku
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” – Dom Polonii w Pułtusku
JJStudia Jan Kisiel

Patronat medialny: PułtuskNEWS

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU.

Skip to content