Pułtusk przez wieki 2020

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Andrzej Popowicz zapowiada
cykl „Pułtusk przez wieki”

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przyniosło pojawienie się na świecie wirusa SARS-CoV-2, chcąc zapewnić utrzymanie kontaktu publiczności z Muzeum oraz realizować misję, jaką jest m.in. informowanie o treściach gromadzonych zbiorów, a także umożliwienie kontaktu z nimi, jak również upowszechnianie historii i kultury regionu, przygotowaliśmy projekt polegający na realizacji i publikacji cyklu kilkuminutowych filmów poświęconych konkretnym zagadnieniom związanym z historią i kulturą ziemi pułtuskiej w oparciu
o zabytki ze zbiorów Muzeum.

We współpracy z lokalną telewizją internetową PułtuskNEWS zrealizowaliśmy ośmioodcinkowy cykl filmów, który został bezpłatnie udostępniony elektronicznie za pośrednictwem serwisu YouTube. Poszczególne odcinki poświęciliśmy następującym tematom:

1. Najstarsze ślady osadnicze w okolicach Pułtuska
2. W średniowiecznym Pułtusku
3. Cechy rzemieślnicze
4. Jezuici w Pułtusku
5. Bitwa pułtuska 1 maja 1703 roku
6. Bitwy pod Pułtuskiej w epoce napoleońskiej
7. Meteoryt Pułtusk
8. Kurpie Białe – strój i haft

Obecnie wszystkie odcinki z cyklu „Pułtusk przez wieki” są dostępne na kanale YouTube Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

W cyklu „Pułtusk przez wieki” zbiory Muzeum zostały zaprezentowane w kontekście wybranych wydarzeń z historii ziemi pułtuskiej. Wśród pokazywanych zabytków znalazły się zarówno takie, które można obejrzeć na stałych ekspozycjach, jak również takie, które na co dzień przechowywane są w muzealnym magazynie. Dzięki temu daliśmy możliwość szerszego zapoznania się z kolekcją pułtuskiego muzeum, a jednocześnie – wplatając muzealia w historię miasta – objaśniliśmy ich kontekst i za ich pomocą zilustrowaliśmy omawiane zagadnienia. Do kilku odcinków zaprosiliśmy gości – ekspertów w danym temacie: w pierwszym i drugim wystąpili archeolodzy: Jakub Affelski, Beata Jurkiewicz
i Dorota Stabrowska, w czwartym historyk prof. Radosław Lolo, a w ósmym etnograf Sylwia Słojkowska-Affelska. Dzięki temu powstała różnorodna narracja poparta głosem eksperckim.

Pułtusk przez wieki, odc. 1 „Najstarsze ślady osadnicze w okolicach Pułtuska” ,
Kultura w sieci

Warto zwrócić uwagę na to, że seria spełnia wytyczne zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom
z niepełnosprawnościami – wprowadziliśmy audiodeskrypcję, napisy w języku polskim
i angielskim oraz lektora polskiego języka migowego, dzięki czemu z materiałów mogą skorzystać również osoby nie znające języka polskiego, ale posługujące się językiem angielskim, a także osoby niesłyszące i niewidzące.

Pułtusk przez wieki, odc. 3 „Cechy rzemieślnicze”, Kultura w sieci

Realizacja tego przedsięwzięcia była interesującym wyzwaniem dla naszej instytucji, wymagała przeprowadzenia kwerendy zbiorów, opracowania tematów poszczególnych odcinków, zaplanowania realizacji zdjęć, a także koordynacji działań tak, by publikacja serii odbyła się w zaplanowanym czasie, czyli dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki
od 1 do 24 września 2020 r. Zwykle kolejnego dnia po premierze w serwisie YouTube następowała publikacja na Facebooku. Cykl promowany był grafikami na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Muzeum Regionalnego
w Pułtusku, Urzędu Miejskiego w Pułtusku, telewizji internetowej PułtuskNEWS.

Pułtusk przez wieki, odc. 4 „Jezuici w Pułtusku”, Kultura w sieci

Projekt „Pułtusk przez wieki” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, o czym świadczy liczba wyświetleń całego cyklu przekraczająca 43 tysiące. Otrzymaliśmy wiele przychylnych opinii oraz pytań o kontynuację serii, dlatego planujemy rozszerzenie projektu o kolejne wątki z bogatej historii ziemi pułtuskiej, z którą kolekcja naszego Muzeum jest ściśle związana.

Pułtusk przez wieki, odc. 8 „Kurpie Białe – strój i haft”, Kultura w sieci
Skip to content