Serdecznie zapraszamy na XI Pułtuską Noc Muzeów, która odbędzie się
18 maja 2024 r. w godz. 18.00 – 22.00. Zachęcamy do skorzystania z propozycji pułtuskich instytucji i organizacji pozarządowych, a w szczególności do odwiedzenia Muzeum i świętowania z nami Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw stałych i czasowych, które w tym dniu dostępne będą w godzinach od 10.00 do 18.00 – wejście biletowane (zgodnie z Regulaminem zwiedzania Muzeum Regionalnego w Pułtusku) oraz od godz. 18.00 do 22.00 – wejście bezpłatnie, przez cały czas trwania wydarzenia.:

„Średniowieczne proto-miasto w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego” (ul. Rynek 43)
„Praetorium Pultoviensis” (podziemia dawnego ratusza ul. Rynek 43)
„Dzieje Pułtuska w XVII-XIX w.” oraz „Napoleon w Pułtusku” (ul. Rynek 36)
„Jezuici w Pułtusku i ich dziedzictwo” (podziemia we Wzgórzu Abrahama)

Atrakcją specjalną wydarzenia jest ZWIEDZANIE MIASTA ŚLADAMI BISKUPA PAWŁA GIŻYCKIEGO, które poprowadzi dr Paulina Biernacka, pracownik naszego Muzeum. Historyczny spacer rozpocznie rejs gondolą – to doskonała okazja, aby przyjrzeć się zamkowemu wzgórzu z perspektywy rzeki oraz poobserwować przygotowującą się do snu przyrodę. Rzeki od najdawniejszych czasów kształtowały osadnictwo. Mimo wielu niebezpieczeństw jakie niosła za sobą bliskość rzeki, pełniła ona bardzo ważną rolę w zagospodarowaniu wielu średniowiecznych miast. Rejs pozwoli zastanowić się nad znaczeniem Narwi dla naszego miasta i okolic. Bogatsi o to doświadczenie postaramy się następnie odnaleźć w dzisiejszym krajobrazie Pułtuska ślady działalności bp Pawła Giżyckiego. Decyzje duchownego okazały się niezwykle trwałe… kształtują obraz miasta do dziś.
Przewidywany czas zakończenia wycieczki to godz. 20.30

ZWEDZANIE MIASTA ŚLADAMI BISKUPA GIŻYCKIEGO
18.00 – rejs gondolą – miejsce zbiórki przystań Domu Polonii. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na udział w rejsie prowadzone będą zapisy w Muzeum, których dokonać można osobiście lub telefonicznie (zapisy do 17.05.2024 r. Muzeum Regionalne w Pułtusku ul. Rynek 43, lub telefonicznie: 23 692 51 32)
19.15 – zwiedzanie miasta śladami bp. P. Giżyckiego – miejsce zbiórki na dziedzińcu Domu Polonii w Pułtusku. Zwiedzanie zamku, spacer po mieście, zwiedzanie pułtuskiej kolegiaty, którą w 2018 roku uznano za Pomnik Historii.