XIV kwesta na renowację zabytkowych grobów cmentarza Świętego Krzyża w Pułtusku

XIV kwesta na renowację zabytkowych grobów cmentarza Świętego Krzyża w Pułtusku

Dnia 1 listopada 2017 już po raz czternasty odbyła się kwesta na renowację zabytkowych grobów cmentarza Świętego Krzyża w Pułtusku zorganizowana przez Parafię św. Stanisława Kostki w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (które co roku jest głównym koordynatorem), Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku.
Tym razem kwestujący stali przy bramie głównej, bramie bocznej oraz furtach bocznych najstarszego pułtuskiego cmentarza. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz miasta i powiatu, politycy, dziennikarze, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, osoby prywatne, a także młodzież: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz harcerze, którym towarzyszył p. Andrzej Ropelewski – senior pułtuskiego harcerstwa. Od godz. 9:00 do 17:00 kwestowało niemal 50 osób, które w zamian za ofiarność rozdawały pamiątkowe pocztówki-cegiełki z fotografiami najciekawszych i najcenniejszych nagrobków cmentarza Świętego Krzyża wykonanymi przez uczniów oraz wydanymi przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.
Dzięki hojności osób odwiedzających groby swoich bliskich kwestujący zebrali 12 243,12 zł, 2,50 euro oraz 2 naklejki „świeżaki” (!), co stanowi kwotę niemal o 4 tys. zł większą niż w ubiegłym roku.

Muzeum Regionalne w Pułtusku

Celem kwesty jest ratowanie i zabezpieczanie zabytkowych nagrobków. W pierwszych latach prowadzenia akcji skupiano się na oczyszczeniu i zabezpieczeniu najbardziej tego wymagających obiektów. Były to prace o większej liczbowo skali, objęły kilkadziesiąt grobów. Następnie skupiono się na pojedynczych, szczególnie cennych historycznie i artystycznie grobowcach. Są to XIX-wieczne pomniki z piaskowca, których kompleksowa konserwacja jest czaso- i pracochłonna, co niesie za sobą znaczne koszty.
Prace prowadzone są przez profesjonalną pracownię konserwacji kamienia pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Ciechanowie).
W roku 2016 z datków osób odwiedzających nekropolię odnowiono grobowiec rodziny Lissowskich (wchodząc bramą główną na lewo od kościoła, obelisk z piaskowca). Pieniądze zebrane podczas kwest 2016′ i 2017′ przeznaczone zostaną na kompleksową renowację grobowca rodziny Budnych (pomnik zwieńczony rzeźbą płaczki w alejce z obeliskiem Lissowskich). Szacowany koszt prac konserwatorskich to ok. 25 tys. zł.

Krzysztof Łukawski, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Zdjęcia: MRP, PTS-K

 
Przejdź do treści