X Konferencja Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

X Konferencja Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbędzie się X Konferencja Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Coroczna Konferencja Meteorytowa stanowi świetna okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii, planetologii
i meteorytyki. Jest spotkaniem kolekcjonerów i ludzi nauki, wspaniałą możliwością do wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów, współpracy naukowej, czy nawet wymiany okazów meteorytów.
W tym roku konferencja odbywa się pod znakiem 150. rocznicy spadku meteorytu Pułtusk.Przejdź do treści