VII Pułtuska Noc Muzeów – otwarta próba plenerowa do spektaklu „O wolną i niepodległą Polskę”

VII Pułtuska Noc Muzeów – otwarta próba plenerowa do spektaklu „O wolną i niepodległą Polskę”

Podczas VII Pułtuskiej Nocy Muzeów odbyła się otwarta próba plenerowa do spektaklu „O wolną i niepodległą Polskę” – projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finałem projektu jest spektakl, który zostanie wystawiony 12 czerwca 2019 r. w sali kina „Narew” Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Spektakl organizowany jest w związku z 70. rocznicą procesów pokazowych pułtuskiej młodzieży zaangażowanej w działalność antykomunistyczną. W trzech rozprawach, które odbyły się w kinie „Narew” w Pułtusku oraz w Warszawie w kwietniu 1949 r., na długoletnie kary więzienia skazano 29 członków podziemnych organizacji.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Samorząd Gminy Pułtusk, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. Patronat Honorowy nad spektaklem objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

W realizację projektu zaangażowało się wiele instytucji i osób prywatnych. Wielu darczyńców wsparło projekt finansowo, rzeczowo i merytorycznie. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za zaangażowanie rodzin skazanych.

Napisania scenariusza oraz wyreżyserowania widowiska podjął się aktor i reżyser, wykładowca w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku ASSITEJ, Grzegorz Milczarczyk.

Podczas próby mieliśmy możliwość podejrzenia pracy reżysera i aktorów – w dużej części uczniów pułtuskich szkół. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej oraz krótkiego filmu prezentującego fragment próby. W rolę komendanta placówki tymczasowo wcielił się sam reżyser, Grzegorz Milczarczyk.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 
Przejdź do treści