Spacer śladami historii Pułtuska

Spacer śladami historii Pułtuska

Dnia 23 września 2017 roku w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza Muzeum Regionalne w Pułtusku zorganizowało spacer śladami historii Pułtuska. Pan Marian Kozicki oprowadził uczestników po najciekawszych zakątkach Pułtuska opowiadając przy tym o dziejach miasta.

Spacer rozpoczął się o godzinie 16:00 pod jednym z najstarszych zabytków w mieście – gotycko-renesansową wieżą ratuszową. Następnie nasi goście poznali historię klasycystycznej kamienicy przy Rynku. Później wszyscy przeszli do bazyliki kolegiackiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, gdzie mogli podziwiać wnętrza najwspanialszego z kościołów tzw. „grupy pułtuskiej” z rewelacyjnie zachowaną polichromią renesansową, a także chronologicznie drugą w Rzeczpospolitej, a pierwszą w Koronie amboną łodziową oraz kunsztowną kaplicą grobową biskupa Andrzeja Noskowskiego wzorowaną na Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Nawiązanie do postaci tego wybitnego biskupa było pretekstem do rozpoczęcia opowieści o historii pułtuskich jezuitów. Dlatego kolejnym punktem spaceru było Wzgórze Abrahama, gdzie w XVI wieku powstały piwnice magazynowe należące do jezuitów, którzy w Pułtusku prowadzili znane w całej Rzeczpospolitej kolegium. Pod kościołem pw. św.św. Piotra i Pawła uczestnicy wysłuchali historii szkoły i jej wykładowców, a także absolwentów oraz zobaczyli pozostałości XVI-wiecznych murów miejskich w postaci cylindrycznej baszty. Ostatnim punktem spaceru był zamek biskupów płockich – siedziba dawnych właścicieli miasta – gdzie w XIII-XIV wieku znajdował się gród pułtuski – tzw. proto-miasto, zniszczone przez najazd Litwinów pod wodzą księcia Kiejstuta w 1368 roku. Nawiązując do najdawniejszej historii miasta Marian Kozicki opowiedział o pracach archeologicznych na wzgórzu zamkowym, których wyniki prezentowane są na wystawie stałej Muzeum Regionalnego w wieży ratuszowej. Spacer zakończył się po godzinie 18:00.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do brania udziału w kolejnych przedsięwzięciach Muzeum.
Przejdź do treści