Rada Muzeum

 

dr hab. Władysław Duczko, prof. AFiB

Przewodniczący Rady Muzeum Regionalnego w Pułtusku, od 2005 r. pracownik Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula

dr Krzysztof Wiśniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Kierownik Oddziału w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie

dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB

Dyrektor Programowy Kierunku Historia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

dr Jadwiga Biała

Redaktor rocznika „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum”, w latach 1990-2003 dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

dr Barbara Kalinowska

Wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Wanda Gołębiewska

Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mateusz Miłoszewski

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk

Michał Kisiel

Radny Rady Miejskiej w Pułtusku, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku


Przejdź do treści