„Pułtuskie Dni z Niepodległą” – relacja z wydarzeń w ramach projektu

„Pułtuskie Dni z Niepodległą” – relacja z wydarzeń w ramach projektu

W związku z rokiem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Regionalne w Pułtusku włączyło się do wspólnego świętowania poprzez zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców ziemi pułtuskiej. Tak powstał projekt pt. „Pułtuskie Dni z Niepodległą”, w ramach którego została przygotowana wystawa czasowa, warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, wieczór muzyczno-liryczny oraz wspólne śpiewanie piosenek legionowych.

W celu przygotowania wystawy pt. „Pułtuskie drogi do niepodległości” Muzeum Regionalne w Pułtusku zaprosiło do współpracy Samorząd Gminy Pułtusk, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

Projekt zainaugurowało otwarcie 11 października 2018 r. ekspozycji w Galerii „4 Strony Świata”. Podczas inauguracji p.o. Dyrektora Muzeum Olga Chełstowska powitała przybyłych Gości, przedstawiła projekt i podziękowała wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Autorka wystawy, pracownik Muzeum Monika Żebrowska, opowiedziała o ekspozycji i procesie jej powstania. Następnie wręczono podziękowania osobom zaangażowanym w jej realizację. Podziękowania otrzymały również osoby, dzięki którym mógł zostać zrealizowany cały projekt „Pułtuskich Dni z Niepodległą”. Dyplomy wręczyła wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda.

Inaugurację uświetnił wykład Dziekana Wydziału Historycznego, dr. hab. Radosława Lolo, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, podczas którego historyk zaapelował do obecnej młodzieży, by nie pozwoliła na to, aby temat niepodległości jej spowszechniał i stał się nudny. Niepodległość jest darem, którego nie można lekceważyć i na który cały czas trzeba pracować. Przybliżył też kilka epizodów z historii Pułtuska świadczących o zaangażowaniu mieszkańców miasta w walkę narodowowyzwoleńczą.

Po wykładzie zgromadzeni zostali zaproszeni do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum, a także do zwiedzania wystawy oraz na słodki poczęstunek.

Podziękowania za pomoc przy realizacji wystawy pt. „Pułtuskie drogi do niepodległości” skierowane zostały do następujących osób:

 • Pani Jadwiga Bralska – udostępnienie pamiątek po Szczepanie Bralskim, żołnierzu 4. pułku ułanów zaniemeńskich
 • Pani Agata Dudek – udostępnienie fotografii
 • Pani Jadwiga Przybylska-Wolf – udostępnienie pamiątek po Zdzisławie Przybylskim, ochotniku do wojska z pułtuskiego gimnazjum
 • Pani Joanna Rościszewska-Kusowska – udostępnienie fotografii
 • Rodzina Pana Edwarda Malinowskiego – udostępnienie zabytków z kolekcji
 • Dyrekcja Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – pomoc merytoryczna
 • Pan Dyrektor Michał Kisiel – udostępnienie portretu Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Pan Krzysztof Łukawski – udostępnienie zabytków z kolekcji Edwarda Malinowskiego
 • Pan Maciej Mechliński – udostępnienie zabytków z własnej kolekcji, pomoc merytoryczna, konsultacje militarne
 • Pan Dyrektor Piotr Wiśniewski – udostępnienie fotografii
 • Pan Walenty Żebrowski – przygotowanie elementów scenografii

 

Podziękowania za pomoc przy realizacji projektu pt. „Pułtuskie Dni z Niepodległą” skierowane zostały do następujących osób:

 • Pan Robert Lis
 • Pan dr hab. Radosław Lolo prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
 • Pan Dariusz Lusa
 • Pan Grzegorz Milczarczyk
 • Pan Leszek Topólski
 • Pan Dariusz Zawadzki

 

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do:

Pani Dyrektor Izabeli Sosnowicz-Ptak

oraz Pracowników Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

za życzliwość oraz udostępnienie sali na czas trwania wystawy.

Następnego dnia, 12 października 2018 r. w Galerii „4 Strony Świata” od rana było bardzo gwarno, za sprawą warsztatów dla dzieci nawiązujących do wystawy „Pułtuskie drogi do niepodległości”. Ponad 150 przedszkolaków i uczniów wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Muzeum Regionalnego w Pułtusku Paulinę Biernacką oraz Gościa Muzeum – dowódcę grupy rekonstrukcji historycznej 13. pułku piechoty Leszka Topólskiego. Dzieci dyskutowały o tym, czym jest niepodległość, utrwalały sobie barwy narodowe podczas samodzielnego wykonywania kokard narodowych, rozwiązywały łamigłówki, ale także poznawały dawny Pułtusk poprzez układanie puzzli, grę w memory i umieszczanie na planie miasta obiektów z początku XX w.

Dowódca grupy rekonstrukcyjnej przygotował pokazy umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego z okresu I wojny światowej, opowiedział o zmianach w wyglądzie, zademonstrował działanie broni. Dzieci mogły dotknąć przyniesione przez rekonstruktora eksponaty, założyć czapkę i hełm.

Podczas lekcji muzealnej skierowanej do młodzieży zaproszony Gość dokładniej omówił umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy Legionów Józefa Piłsudskiego, a także polskich żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Młodzież również mogła wziąć do rąk broń i elementy umundurowania.

W warsztatach pt. „Poznajemy pułtuskie drogi do niepodległości” wzięły udział:

 • dzieci z grupy „Jagódki” i „Pszczółki” z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku
 • dzieci z grup III „Żabki”, V „Tygryski” i VIII „Jeżyki” z Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
 • klasa IIb z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku

W lekcji muzealnej pt. „Spotkanie z żołnierzami niepodległości” wzięły udział:

 • klasa V z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku
 • klasa VIIIb z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wieczorem przybyli do Galerii „4 Strony Świata”  goście mogli wziąć udział w niezwykłej uczcie kulturalnej. Zaproszony Artysta, Grzegorz Milczarczyk, zaprezentował swój kunszt aktorski i wokalny. W programie pt. „Pułtuskie drogi do niepodległości – wieczór muzyczno-liryczny” prowadzonym przez pracownika Muzeum Regionalnego w Pułtusku Monikę Żebrowską, emocjonująco przedstawił wspomnienia, doniesienia prasowe z epoki, poezję oraz listy pułtuskich bohaterów, które przeplótł brawurowym wykonaniem utworów poezji śpiewanej z repertuaru Marka Grechuty i Michała Bajora. Publiczność kilka razy została zaskoczona kolejnymi punktami programu. W finale m.in. można było usłyszeć nagranie głosu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił o żywiole pracy.

Po występie Burmistrz Dorota Subda wręczyła Gościowi kwiaty.

„Pułtuskie Dni z Niepodległą” zakończyły się 13 października spotkaniem, pt. „Nasza niepodległość w piosence legionowej”, które polegało na wspólnym śpiewaniu wybranych piosenek wojskowych przy muzyce na żywo zaaranżowanej i zagranej przez pułtuskich artystów: Dariusza Lusę i Dariusza Zawadzkiego. Panowie również służyli wsparciem wokalnym. Towarzyszyła im Paulina Biernacka – pracownik Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Spotkanie poprowadziła Monika Żebrowska, która również dokonała wyboru piosenek. Wesołe piosenki przeplatane były luźnymi rozmowami o dawnych czasach. Muzycy dwukrotnie bisowali, a po występie otrzymali od Dyrektor Olgi Chełstowskiej podziękowania.

Tak wyglądały „Pułtuskie Dni z Niepodległą”. Wystawa czasowa pt. „Pułtuskie drogi do niepodległości” czynna jest od wtorku do piątku w godz. 10:00-16:00 do 30 listopada 2018 r. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!
Przejdź do treści