Fragment ekspozycji w piwnicach pojezuickich. Drwniana beczka oraz worki płócienne ustawione w jednej z nisz w ścianie korytarzy.


Przejdź do treści