Październikowe inspiracje muzealne

Październikowe inspiracje muzealne

W piątek 20 października 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pułtusku odbył się wykład prof. dr hab. Władysława Duczko, kierownika Katedry Antropologii i Archeologii Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ceniony historyk wygłosił prelekcję pt. „Jak stworzono Polskę – o Mieszku i Bolesławie”, której wysłuchali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku pod opieką p. Anny Krawczyńskiej, uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku pod opieką p. Izabeli Gierek.
Podczas wykładu profesor Duczko zarysował najstarsze dzieje państwa polskiego, przedstawił teorie na temat pochodzenia Piastów oraz wyjaśnił mechanizmy polityczne funkcjonujące w środkowej części średniowiecznej Europy. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji.

 
Przejdź do treści