Napoleon w Pułtusku

Ekspozycja pt. Napoleon w Pułtusku znajduje się w kamienicy przy ul. Rynek 36. W sali poświęconej wydarzeniom przełomu lat 1806/1807 na Mazowszu prezentowane są zabytki ze zbiorów Muzeum Regionalnego oraz depozyty.
Za pomocą dużej planszy w obrazowy sposób przedstawiony został szlak napoleoński Od Pułtuska do Tylży. Mapy i plany z epoki uzupełniają obraz poszczególnych ruchów wojsk. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje bitwa pod Pułtuskiem rozegrana 26 grudnia 1806 r., której poświęcona jest zarówno ikonografia, jak i zabytki archeologiczne odnalezione podczas badań sondażowych w latach 2002-2006 na polu bitwy. Wśród nich znajdują się odłamki pocisków artyleryjskich, elementy oporządzenia i umundurowania żołnierzy, fragmenty broni, a nawet kompletny bagnet produkcji pruskiej należący do żołnierza rosyjskiego. Wśród ikonografii uwagę zwraca kopia rysunku przechowywanego w zbiorach Pałacu w Wersalu autorstwa Benjamina Zixa ukazującego jeden z etapów bitwy na tle wiernie odwzorowanej panoramy Pułtuska. Na pierwszym planie możemy dostrzec fragmenty rosyjskiego obozu, a także sprzęt artyleryjski i rzemieślniczy, m.in. kuźnie polową. Tę część wystawy uzupełnia kolekcja broni z epoki napoleońskiej.
W dalszym ciągu ekspozycji omawiana jest druga bitwa pod Pułtuskiem, która odbyła się 16 maja 1807 r. Dzięki rycinie powstałej na podstawie rysunku majora Hoffnaassa, biorącego udział w bitwie, możemy poznać poszczególne etapy starcia, a także zobaczyć umundurowanie i uzbrojenie ówczesnej armii bawarskiej.
Ekspozycję uzupełniają medale pamiątkowe związane z kampanią roku 1806/1807 oraz miniatury i popiersia Napoleona, a także empirowy stolik.


Przejdź do treści