Lekcja muzealna o dziejach pułtuskiej społeczności żydowskiej

Lekcja muzealna o dziejach pułtuskiej społeczności żydowskiej

W tym roku Muzeum Regionalne w Pułtusku zostało zaproszone przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do udziału w Powiatowym Projekcie Edukacyjnym „Irena Sendlerowa – pro memoriam”. Rok 2018 Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 8 czerwca 2017 r. został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej.

W ramach projektu 5 czerwca 2018 r. Muzeum Regionalne zorganizowało lekcję muzealną na temat historii pułtuskiej społeczności żydowskiej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas II TI b i III TL, którzy wysłuchali prelekcji Pani Anety Szymańskiej, Prezesa Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu Most, zaproszonej przez Muzeum. Pani Prezes wprowadzając słuchaczy w tematykę spotkania przywołała wiele znanych postaci: naukowców, przedsiębiorców, wynalazców, gwiazdy światowego kina i muzyki pochodzenia żydowskiego uświadamiając, jak wiele zawdzięczamy Polakom-Żydom. Przytoczyła też wiele słów z języka codziennego, których często używamy nie wiedząc, że pochodzą z języka jidysz. Następnie opowiedziała interesujące i bardzo dramatyczne losy Żydów z Pułtuska, których poznała osobiście lub nawiązała kontakt z ich rodzinami.

Na zakończenie spotkania pracownik Muzeum Paulina Biernacka zaprezentowała w skrócie historię społeczności żydowskiej w Pułtusku, ilustrując wypowiedź fotografiami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Dziękujemy uczniom i ich opiekunkom: Pani Dorocie Sobocińskiej i Pani Annie Świerczewskiej za wizytę i udział w spotkaniu. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Anety Szymańskiej, która zechciała przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się swoją ogromną wiedzą.
Przejdź do treści