Archeologia Pułtuska i okolic 2009-2019 – otwarcie wystawy

Archeologia Pułtuska i okolic 2009-2019 – otwarcie wystawy

Ile jeszcze niezwykłych „skarbów” można odnaleźć w Pułtusku? Takie pytanie zadajemy sobie zwiedzając czasową wystawę otwartą w środę 27 listopada b.r. w siedzibie Muzeum Regionalnego przy ul. Rynek 36. Na ekspozycji po raz pierwszy można zobaczyć wiele spośród pozyskanych w ostatnim dziesięcioleciu zabytków archeologicznych, które świadczą o niezwykłym bogactwie historycznym naszego regionu.

Prawdziwym skarbem określić można niezwykły zbiór monet udostępniony na wystawę przez ks. Prałata Wiesława Koska. Ukryte kiedyś 144 srebrne monety, bite w różnych mennicach od przełomu XIV i XV w. po 1. połowę XVII w., odnalezione zostały w trakcie prac remontowych zakrystii bazyliki kolegiackiej pod progiem drzwi wejściowych. Najciekawsze z nich, to np.: półgrosz Władysława Jagieły (1386-1434) oraz rzadki szeląg okupowanego Gdańska z okresu oblężenia miasta przez wojska Stefana Batorego w latach 1576-1577.

Jak interesujące artefakty czekają na odkrycie pod brukiem pułtuskiego rynku przekonywaliśmy się kolejny raz wiosną tego roku, kiedy mogliśmy obserwować prace inwestycyjne prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Nadzór prowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska SZPILA. Natrafiono na zabytki datowane od 2. poł. XIV w. do czasów współczesnych. Zespół badawczy pod kierunkiem Karoliny Machnio i Jakuba Affelskiego zarejestrował 1527 przedmiotów wykonanych z gliny (ceramika naczyniowa, kafle piecowe), 29 zabytków szklanych, 113 zabytków wykonanych z metalu i innych surowców oraz 51 monet. Odkryto relikty zabudowy drewnianej oraz kamienno-ceglanej, a z wykonanej analizy dendrochronologicznej pobranych próbek drewna konstrukcyjnego wynika, że sosnowa belka ściany budynku mieszkalnego została ścięta zimą na przełomie lat 1392 i 1393, natomiast drewno zostało użyte po zakończeniu zimy w 1393 roku. Najciekawsze eksponaty pozyskane w trakcie prac, takie jak metalowe i ołowiane plomby, tłoki pieczętne, metalowa ostroga, guziki i monety (najstarsze z XV w.) prezentujemy oczywiście po raz pierwszy na wystawie.

Kolejna grupa niezwykłych zabytków pochodzi z badań ratowniczych we wsi Poniaty Wielkie (gm. Winnica), przeprowadzonych latem 2019 roku. Podczas badań odkryto wczesnośredniowieczną osadę otwartą, wstępnie datowaną na XII-XIII wiek. W trakcie prac prowadzonych przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską SZPILA Jakuba Affelskiego odnaleziono szereg obiektów wziemnych, takich jak: paleniska, piece, studnie czy jamy gospodarcze. Na wystawie prezentujemy cenne zabytki z tych badań, m.in.: enkolpion (relikwiarz noszony na piersiach), przęślik wykonany z wołyńskiego łupka, pozłacaną żelazną ostrogę, kabłączki skroniowe i żelazne nożyce.

Jedne z najbardziej interesujących badań archeologicznych ostatniej dekady przeprowadzone zostały przez Muzeum Regionalne w Pułtusku przy współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora na cmentarzysku ciałopalnym we wsi Lutobrok (gm. Zatory). Pracami kierowała Beata Jurkiewicz. W trakcie 3 sezonów badawczych odkryto groby ciałopalne, zarówno żeńskie jak i męskie, związane z ludnością tzw. kultury przeworskiej. Cmentarzysko datuje się na I-III w n.e. Eksponaty pochodzące z tych badań były już prezentowane na wystawie czasowej, a obecnie ponownie prezentujemy część z nich.

Na wystawie podziwiać możemy także żydowskie naczynia liturgiczne odnalezione w murze kamienicy przy ul. Staszica, odnalezione w Kacicach fragmenty naczyń glinianych z wczesnej epoki żelaza (z przełomu VII i VI w. p.n.e.) oraz grot oszczepu z epoki brązu ze Stawinogi gm. Zatory (datowany na XIII-IX w. p.n.e.).

Wystawę „Archeologia Pułtuska i okolic 2009-2019” zorganizowaną przez Samorząd Gminy Pułtusk, Muzeum Regionalne, Parafię p.w. Św. Mateusza oraz Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską SZPILA można oglądać do 31 stycznia przyszłego roku codziennie (oprócz poniedziałków) w godz.: 10:00-16:30. Serdecznie zapraszamy.

Andrzej Popowicz
Przejdź do treści