80. rocznica deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska – relacja, galeria zdjęć

80. rocznica deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska – relacja, galeria zdjęć

W dniu 26 września 2019 r. odbyły się obchody upamiętniające 80. rocznicę deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska, których organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Gmina Pułtusk, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Pułtuskie Stowarzyszenie Dialogu Most oraz Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Pułtuska w Izraelu.

Otwarciu uroczystości towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu historyczno-literackiego, pt. „Pułtuski Krajobraz Pamięci”, którego celem było spisanie własnych, bądź opowiadanych od lat w rodzinie wspomnień z okresu XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej nawiązujących do relacji rodzin polskich i żydowskich zamieszkujących niegdyś nasz region. Jury powołane przez organizatorów (Muzeum Regionalne w Pułtusku, Pułtuskie Stowarzyszenie Dialogu Most, Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Pułtuska w Izraelu oraz „Tygodnik Pułtuski”) przyznało 1. miejsce Pani Jadwidze Kaźmierczak oraz dwie nagrody wyróżnienia Marcie Gralewskiej uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie oraz Monice Gralewskiej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Przedstawicie Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Regionalnego, Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu Most oraz młodzież pułtuskich szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym ludność żydowską Pułtuska.

Gościem specjalnym tegorocznych obchodów był Severin Gurman z Izraela, dla którego było to niezwykłe i pełne wzruszeń przeżycie. Wspólnie ze wszystkimi uczestnikami obchodów wziął udział w spacerze pamięci drogą, którą żołnierze niemieccy pędzili Żydów (wśród nich byli rodzice Severina Gurmana) poza granice miasta.

Podczas kilku przystanków odczytywano wspomnienia uczestników i świadków wydarzeń. Spacer zakończono apelem pamięci i krótką modlitwą z Księgi Psalmów.
Przejdź do treści