Wydawnictwa

Dawne konwisarstwo w Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Katalog zbiorów
autor: Artur K. F. Wołosz
Pułtusk 1994
s. 60, oprawa miękka
cena: 3,10 zł
Publikacja jest katalogiem zbiorów konwisarstwa Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Prezentuje obiekty w układzie alfabetycznym podług miejscowości, w których działali konwisarze wykonujący poszczególne przedmioty, kończąc na tych określonych bardziej ogólnikowo. (…) Tekst uzupełniają zreprodukowane w skali 1:1 przerysy wybitych na przedmiotach znaków konwisarskich bądź firmowych, inskrypcji własnościowych (sporadycznie również innych grawerunków), a także – tam gdzie uznano to za celowe – fotografie całych obiektów (ze wstępu).

Ikonografia Pułtuska XVII –XX w. (do roku 1945)
autor: Artur K. F. Wołosz
Pułtusk 1996
s. 64, oprawa miękka
cena: 6 zł
Publikacja jest katalogiem wystawy czasowej pt. Ikonografia Pułtuska XVII–XX w. (do roku 1945) prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Pułtusku od czerwca do września 1996 r. Zawiera spis obiektów zarówno będących na ekspozycji, jak i najważniejszych nieeksponowanych lub znanych jedynie z publikacji. Dzięki temu katalog jest jednocześnie kompendium na temat ikonografii miasta do 1945 r. W notach katalogowych ujęto autorów oryginałów, grafików, techniki wykonania, wymiary, sygnatury, oryginalne napisy, w przypadku grafik – miejsce publikacji oryginału oraz podstawowe reprodukcje w literaturze. Katalog uzupełniają liczne ilustracje.

Archeologia w pułtusku. Przewodnik
wersja angielska: Archeology in Pultusk. A guide

autor: Dorota Stabrowska
Pułtusk 2002
s. 32, oprawa miękka
cena: 8 zł (wersja angielska 6 zł)
Przewodnik po historii Pułtuska ukazanej przez pryzmat wyników badań archeologicznych prowadzonych w mieście w latach 1976-1989. Poszczególne zagadnienia przedstawione chronologicznie oznaczone zostały kolorami, widniejącymi również na mapkach, planach i zdjęciach umieszczonych w publikacji. Dzięki temu powstał przejrzysty obraz dziejów miasta z odniesieniem do współczesnej topografii. Publikację uzupełniają fotografie oraz rysunki zabytków i stanowisk archeologicznych, a także rysunkowe rekonstrukcje obiektów zachowanych jedynie w części.

Pułtusk – 600 lat samorządu. Materiały sesji z okazji 600-lecia samorządu pułtuskiego
redakcja: Henryk Samsonowicz
autorzy: Henryk Samsonowicz, Jerzy Kłoczowski, Jolanta Choińska-Mika, Zbigniew Morawski, Tadeusz Żebrowski, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Janusz Szczepański, Wojciech Dębski
Warszawa 2006
s. 160, oprawa twarda
cena: 30 zł
Publikacja jest podsumowaniem sesji naukowej poświęconej dziejom samorządności pułtuskiej zorganizowanej przez Burmistrza i Radę Miejską w Pułtusku, Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku. Konferencja odbyła się 8 września 2005 r.
Materiały otwiera słowo wstępne Henryka Samsonowicza. Następnie Jerzy Kłoczowski przybliża sytuację Pułtuska i Mazowsza północno-wschodniego w Rzeczpospolitej chrześcijańskiej XV-XVI w. Z kolei Joanna Choińska-Mika zastanawia się, czy zjawisko samorządności jest cechą kultury europejskiej nieznaną społeczeństwom innych części świata. Zbigniew Morawski analizuje pozycję Pułtuska na szlakach Europy od średniowiecza do czasów nowożytnych, a Tadeusz Żebrowski odkrywa, kim byli wójtowie pułtuscy w XV-XVI w. Radosław Lolo przedstawia relacje samorządu pułtuskiego z biskupami płockimi w XVI-XVIII w., natomiast Krzysztof Wiśniewski analizuje działalność Komisji Generalnej w Pułtusku w 1729 r. i jej wpływ na ustrój miasta. Badania historyczne zamyka artykuł Janusza Szczepańskiego na temat samorządu pułtuskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Na koniec Wojciech Dębski przedstawia sytuację miasta oraz prognozy na przyszłość.
Materiały pokonferencyjne uzupełniają ilustracje wykorzystane do wystawy czasowej towarzyszącej obchodom 600-lecia samorządu w Pułtusku, pt. Pułtuskie ratusze na przestrzeni dziejów.

Pułtuskie osobliwości. Materiały wydane w roku obchodów 750–lecia nadania praw miejskich
redakcja: Anna Henrykowska, Radosław Lolo
autorzy: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko, Radosław Lolo, Dorota Stabrowska, Krzysztof Wiśniewski
Pułtusk 2007
s. 168, oprawa twarda
cena: 30 zł
Obchody 750-lecia nadania praw miejskich Pułtuskowi były okazją do wydania publikacji stanowiącej wynik prac konserwatorskich, historycznych, archeologicznych i archiwalnych prowadzonych w mieście, opracowanych w formie popularnonaukowej. Badania te wcześniej ginęły w zestawieniu z głośnym odkryciem renesansowej polichromii w bazylice kolegiackiej, czy unikatowego stanowiska archeologicznego na wzgórzu zamkowym. Zbiór artykułów otwierają prace Anny Drążkowskiej, która analizuje fragmenty XVIII-wiecznych ubiorów wydobytych z krypt grobowych w kościele pw. św. Józefa w Pułtusku. Następnie Marek Kołyszko omawia dewocjonalia odnalezione w kaplicy rodziny Wesslów, również przy kościele pw. św. Józefa. Z kolei Radosław Lolo przybliża postać św. Wilgefortis oraz omawia historię unikatowego obrazu świętej z bazyliki kolegiackiej, a Dorota Stabrowska bada piwnice pojezuickie we Wzgórzu Abrahama. Na koniec Krzysztof Wiśniewski prezentuje archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku.
Ciekawą edytorsko publikację wydaną na papierze kredowym uzupełniają liczne zdjęcia i rysunki omawianych zabytków.

„Konstytucja” miasta Pułtusk z 1729 roku. Publikacja wydana w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich
wstęp i opracowanie: Krzysztof Wiśniewski
Warszawa 2007
s. 52, oprawa miękka
cena: 5 zł
Opracowanie jest jedną z książek wydanych z okazji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Pułtuskowi. Ze wstępu:
„Publikowany tekst źródłowy zachował się jedynie w kopii (…) Popularyzatorski charakter niniejszego wydawnictwa skłonił do odstąpienia w kilku miejscach od zasad przewidzianych w Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1953 (m.in. zrezygnowano z przypisów tekstowych). Zestawienie reprodukcji kart rękopisu z pełnymi, całostronicowymi tekstami transkrypcji, stanowi o wyjątkowości niniejszego wydania”.

Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych. Materiały wydane w roku obchodów 140. rocznicy spadku
redakcja: Jadwiga Biała
autorzy: Janusz W. Kosiński, Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel, Jadwiga Biała
Warszawa 2008
s. 60, oprawa miękka
cena: 13 zł
Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych meteorytowi Pułtusk wydanym z okazji 140. rocznicy spadku największego w historii deszczu meteorytów kamiennych. Pierwsza praca, autorstwa Janusza W. Kosińskiego, przybliża sam moment spadku deszczu 30 stycznia 1868 r., prezentuje relacje z tego wydarzenia zamieszczone w ówczesnej prasie, a także przedstawia stan badań oraz podstawowe informacje na temat meteorytu. Następnie Łukasz Karwowski analizuje budowę i skład meteorytu Pułtusk ilustrując artykuł barwnymi fotografiami mikroskopowymi. W kolejnej pracy Karwowski oraz Agnieszka Gurdziel odpowiadają na pytanie, co dzieje się z meteorytem Pułtusk w warunkach ziemskich. Natomiast Jadwiga Biała opisuje, skąd przybył meteoryt Pułtusk. Publikację zamyka jeszcze jeden artykuł Łukasza Karwowskiego, w którym autor opisuje wpływ meteorytów na historię Ziemi.

Gawęda o cmentarzu Świętokrzyskim w Pułtusku. Część pierwsza
autor: Bożenna Kucharczyk
Pułtusk 2010
s. 80, oprawa miękka
cena: 15 zł
Książka napisana prostym, swobodnym językiem, utrzymana w pewnej melodyce charakterystycznej dla formy literackiej, jaką jest gawęda, opowiada o losach rodzin i osób spoczywających na Cmentarzu Świętokrzyskim w Pułtusku. Autorka ze swadą ukazuje powiązania rodzinne i wywody genealogiczne pułtuszczan oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
Część druga książki wydana została w 2012 r., jednak jej nakład został już wyczerpany.

Wędrówki po Puszczy Białej
redakcja: Marian Pokropek
autor: Sylwia Słojkowska-Affelska
Pułtusk 2014
s. 188, oprawa twarda
cena: 30 zł
Albumowe wydawnictwo o Kurpiach – Puszczy Białej obrazuje kulturę regionu, która żyje jeszcze we wspomnieniach najstarszych mieszkańców i której elementy kultury materialnej w postaci drobnych wytworów przetrwały tutaj w szczątkowej postaci. Fotografie i rysunki, jakie zostały w niej zaprezentowane – autorstwa Mariana Pokropka – pochodzą z badań prowadzonych na tym terenie w latach 50. 60. i 70. XX w. Pierwszy etap tych puszczańskich peregrynacji związany był z prowadzonymi tu w latach 1955-1958 badaniami terenowymi pod kierunkiem Mariana Pokropka z Katedry Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzyuczelnianych Obozów Etnograficznych. Następne wyprawy dotyczyły już osobistych zainteresowań etnografa szeroko pojętą kulturą kurpiowszczyzny.
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close