Stara wieża ratuszowa jak… „nowa”!

Stara wieża ratuszowa jak… „nowa”!

Zakończone zostały prace remontowe przy renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian najstarszego budynku w Pułtusku – wieży ratuszowej przy ulicy Rynek 43. Działania prowadzone były od połowy sierpnia tego roku, a ich efektem jest nie tylko wizualna poprawa estetyki jednej z najpiękniejszych i najważniejszych wizytówek miasta, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i zwiedzającym rynek turystom.

Historia wieży pułtuskiego ratusza sięga pierwszej połowy XV w. Pierwotnie dobudowywana do nieistniejącego dzisiaj ratusza (obecny, stojący w innym miejscu, powstał w latach 1952–1954) spełniała funkcje sądowniczo-penitencjarne i obronne. Początkowo sięgała wysokości 15 m i zbudowana była na planie prostokąta. W ciągu XV i XVI wieku stopniowo ją podwyższano aż do ok. 30 m, dalsze kondygnacje stawiając na planie ośmiokąta – stąd charakterystyczne cztery narożniki w połowie wysokości obiektu. Z biegiem lat zmieniał się wygląd wieży i jej funkcja. Pod koniec XIX w. w zrujnowanym budynku dawnego ratusza zorganizowano przytułek, a od 1880 r. jego parter wraz z wieżą oddano do użytku Ochotniczej Straży Ogniowej. Po 1902 r. na miejscu dawnego budynku ratusza wzniesiono nowy, mniejszy, w stylu neogotyckim – już tylko do użytku straży. W czasie II wojny światowej remiza wraz z wieżą zostały częściowo zniszczone. W latach 1947–1949 remizę rozebrano, natomiast wieżę wyremontowano. W roku 1964 roku zorganizowano w niej Muzeum Regionalne.

Mimo prowadzonych w ciągu lat częściowych napraw, stan murów zewnętrznych w wielu miejscach był bardzo zły. Wylasowanie zaprawy wapiennej oraz kruszące się i spadające fragmenty cegły stwarzały duże zagrożenie. Postępujące zniszczenia powodowały lawinowo szybką degradację kolejnych fragmentów muru. Niezbędne stały się szybkie i niezwykle kosztowne działania.

W roku 2018 wykonane zostały ekspertyzy i badania konserwatorskie, a także projekty budowlane remontu wieży, dzięki czemu wiosną tego roku Gmina Pułtusk otrzymała dotację w kwocie 600 tys. zł z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęte latem zrealizowane zostały przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną „MABIS” Sp. z o.o. z Piastowa zgodnie z projektem budowlanym firmy „Europrojekt” Zbigniewa Chomiczewskiego. Mury całości zabytku oczyszczono, zdezynfekowano, uzupełniono ubytki i wzmocniono cegłę w partiach silnego osłabienia elewacji. Przemurowano miejscowe obszary korony wieży oraz naprawiono siatkę spoin. Uzupełnione zostały zdegradowane tynki zewnętrzne, naprawiona stolarka okienna, narożniki, parapety, a także zużyte elementy konstrukcji dachowej. Wykonano powierzchniową hydrofobizację mającą na celu zmniejszenie skłonności do zabrudzeń oraz zwiększenie odporności na szkody mrozowe i inne czynniki zewnętrzne.

Wykonane prace budowlane, ze względu na wysokość budynku, należy zaliczyć do trudnych technologicznie oraz niebezpiecznych w wykonawstwie. Mimo to inwestycja zrealizowana została zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, a całkowity koszt realizacji zadania wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 572 880,53 zł (w całości pokryty z otrzymanej dotacji).

Przeprowadzone latem i jesienią tego roku prace renowacyjne, to największe działania budowlane na fasadzie pułtuskiej wieży ratuszowej od 70 lat. Dzięki nim przywrócono odpowiedni stan techniczny i estetyczny wspaniałego zabytku zachowując jednocześnie dla kolejnych pokoleń jego gotycko-renesansowy charakter.

Andrzej Popowicz

 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close