Regulamin porządkowy obowiązujący zwiedzających
Muzeum Regionalne w Pułtusku

 

1. W Muzeum obowiązuje następujący cennik biletów: bilet normalny 7 zł, bilet ulgowy 4 zł. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom. Dzieci do siódmego roku życia zwiedzają Muzeum bezpłatnie pod opieką opiekuna.
Wstęp wolny przysługuje pracownikom muzeów po okazaniu legitymacji służbowej.

2. Czwartek jest dniem bezpłatnym.

3. Zwiedzający kupują bilety wstępu w recepcji, a następnie zwiedzają ekspozycje muzealne pod nadzorem pracowników obsługujących ekspozycję.

4. Pracownicy obsługujący ekspozycję po przydzieleniu grupy turystów mają nadzór nad zabytkami przez całą trasę zwiedzania.

5. Na ekspozycjach w wieży ratuszowej jednorazowo może przebywać do 25 osób.

6. Zabrania się zwiedzającym wnoszenia na ekspozycję toreb, bagażu.

7. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz używania ognia.

8. Za przedmioty osobiste pozostawione lub zagubione podczas zwiedzania, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

9. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren Muzeum.


Przejdź do treści