Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

W dniu 21 września 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza” w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku.
Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczenia wśród naukowców i praktyków. Intencją organizatorów było wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów:

 • popularyzowanie turystyki kulturowej;
 • kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pułtuskiego;
 • dziedzictwo kulturowe w rozwoju Mazowsza;
 • wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne mające wpływ na rozwój turystyki kulturowej Mazowsza;
 • prawo ochrony dziedzictwa kultury na Mazowszu;
 • wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Mazowszu;
 • system ochrony zabytków na Mazowszu.

Spotkanie podzielono na dwie sesje plenarne: „Kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu” oraz „Wyzwania rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki w powiecie pułtuskim”.
Podczas pierwszej sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską (SGGW), dra hab. Radosława Lolo, prof. AH oraz dra Michała Romana (SGGW):

 • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH opowiadał o znacznikach tożsamości kulturowej Mazowsza i zasygnalizował potrzebę redefinicji ich w kontekście promocji turystycznej regionu oraz ogromnym potencjale kulturowo-historycznym Mazowsza,
 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska przedstawiła turystykę kulinarną jako formę turystyki kulturowej,
 • mgr Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zreferowała ogólny stan muzealnictwa na Mazowszu oraz przedstawiła dobre praktyki z zakresu wystawiennictwa i edukacji mazowieckich muzeów,
 • mgr Krzysztof Łukawski (AH) przypomniał o miejscach pamięci związanych z historią militarną Mazowsza,
 • Paulina Biernacka (Muzeum Regionalne w Pułtusku) akcentowała znaczenie badań etnohistorycznych w podnoszeniu walorów turystycznych regionów i subregionów,
 • mgr inż. Sławomir Wawrzyniak z Zespołu Szkół w Nakle Śląskim Centrum Kształcenia Rolniczego podkreślał znaczenie żywności i żywienia w turystyce kulturowej.

Nastąpiła krótka przerwa, po której wznowiono obrady. Drugiej sesji plenarnej przewodniczyli: dr Bożena Józefów-Czerwińska (AH), dr inż. Monika Roman (SGGW), mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk. Podczas tej części konferencji:

 • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH omawiał religijne wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie szczątków odnalezionych w 2016 r. w kościele pw. św.św. Piotra i Pawła podpisanych jako relikwie z głowy św. Władysława,
 • dr Bożena Józefów-Czerwińska mówiła o równowadze między dążeniem do rozwoju turystyki kulturowej a ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego na przykładzie aktywności mieszkańców gminy Karniewo,
 • mgr Robert Zaborowski (Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Ciechanowie) nakreślił wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na przykładzie Pułtuska,
 • mgr Dorota Stabrowska (Muzeum Regionalne w Pułtusku) przybliżyła historię powstania w średniowieczu proto-miasta w Pułtusku,
 • dr Michał Roman zbadał opłacalność działalności agroturystycznej w powiecie pułtuskim,
 • dr inż. Agnieszka Werenowska (SGGW) przedstawiła aplikacje mobilne wykorzystywane w turystyce,
 • dr inż. Monika Roman zobrazowała przebieg i perspektywy rozwoju transportu rowerowego na Mazowszu,
 • mgr Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie pułtuskim, a także przeanalizował podejmowane inwestycje pod kątem wpływu na turystykę.

Po wygłoszeniu ostatniego referatu nastąpiło podsumowanie obrad, po czym konferencję zakończono.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close