Warsztaty archeologiczne „W średniowiecznym grodzie”

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach archeologicznych „W średniowiecznym grodzie” dzieci w wieku 5-7 lat w każdy czwartek w październiku. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w siedzibie Muzeum Regionalnego w wieży ratuszowej i trwać będą ok. 1 godziny. Zapisy pod nr tel. 23 692 51 32.

Spacer śladami historii Pułtuska

Dnia 23 września 2017 roku w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza Muzeum Regionalne w Pułtusku zorganizowało spacer śladami historii Pułtuska. Pan Marian Kozicki oprowadził uczestników po najciekawszych zakątkach Pułtuska opowiadając przy tym o dziejach miasta.

Konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

W dniu 21 września 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza” w ramach XX Jubileuszowych Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w […]

Order Zygmunta Dąbkowskiego pseud. „Krym” w zbiorach Muzeum Regionalnego

Dnia 14 września 2017 r. do Muzeum Regionalnego zawitali Panowie Józef Dąbkowski ze Szczecina i Lucjan Dąbkowski z Warszawy, którzy wyrazili chęć przekazania do zbiorów instytucji Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku żołnierzowi podziemia antykomunistycznego, komendantowi Powiatu „Noc” i „Tatry”, Zygmuntowi Dąbkowskiemu pseud. „Krym”.