Opis muzeum

Muzeum Regionalne od 1964 roku mieści się w zabytkowej gotycko – renesansowej wieży, której budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie XV wieku. Powstanie jego zostało zainspirowane przez Towarzystwo Kulturalne Ziemi Pułtuskiej. Głównym zadaniem Muzeum jest gromadzenie zabytków związanych bezpośrednio z historią miasta i okolic. Do najcenniejszych eksponatów w naszych zbiorach należą: jedwabny szal przetykany złotą nicią odnaleziony w warstwie grodu z przełomu XIII/ XIV wieku, cynowy medalion pielgrzymi datowany na lata 1233-1368, Statut Cechu Szewców z 1540 roku, rękojeść noża sokolniczego, dzieła Teofila Kwiatkowskiego, stroje kurpiowskie. Sklasyfikowane są one w następujących działach: historycznym, historyczno-archiwalnym, archeologicznym i etnograficznym.

Największym wyzwaniem dla Muzeum było pozyskanie zabytków z prowadzonych badań archeologicznych na terenie miasta, a szczególnie na wzgórzu zamkowym. Badania te stały się niezwykłą gratką dla badaczy. Ogrom odkrytych materiałów pozwala do dzisiaj podejmować nowe inwestycje związane z ich promocją i dokładnym opracowaniem. Najnowszy projekt pt.: „Średniowieczne proto – miasto w Pułtusku”. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego” został zrealizowany przy współpracy z Politechniką Warszawską. Wynikami pracy jest publikacja pt.: „Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku” oraz dwie makiety, grodu pułtuskiego i wybranej chaty, które można oglądać w naszym Muzeum. Muzeum współpracuje z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz zaprzyjaźnionymi mazowieckimi muzeami (Ciechanów, Opinogóra, Ostrołęka, Legionowo, Pruszków). Wspólnie realizowane są liczne zdania związane z upowszechnianiem wśród mieszkańców Pułtuska historii miasta oraz okolicznych miejscowości. W ramach tych działań organizowane są wystawy czasowe, wykłady i sesje naukowe, rekonstrukcje, imprezy cykliczne, warsztaty oraz lekcje muzealne.