Członkowie Rady Muzeum

prof. dr hab. Władysław Duczko – Przewodniczący Rady, Kierownik Katedry Antropologii i Archeologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
dr Jadwiga Biała – Redaktor rocznika Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, w latach 1990-2011 dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
dr Barbara Kalinowska – Wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
mgr Hanna Długoszewska-Nadratowska – Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
mgr Krzysztof Kaliściak – Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dr Krzysztof Wiśniewski – Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Pułtusku
Andrzej Wydra – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku
Artur Miler – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku