Bilety

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, emerytom, posiadaczom Karty 3+ oraz Karty Polaka, dzieciom nieuczęszczającym do szkoły.