Muzeum poszukuje eksponatów!

W związku z planami utworzenia przez Muzeum Regionalne w Pułtusku ekspozycji poświęconej antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu zwracamy się z apelem o przekazywanie do naszego Muzeum wszelkich pamiątek dotyczących walki podejmowanej przez mieszkańców Ziemi Pułtuskiej w latach 1939-1956

Poszukujemy przedmiotów, dokumentów, fotografii, jak również planujemy utrwalanie relacji świadków historii.
Rozumiejąc, jak wielką wartość dla rodzin mają wszelkiego rodzaju pamiątki po ludziach niezłomnych, którzy nie poddali się komunistycznemu zniewoleniu oraz jak wielkie emocje towarzyszą wspomnieniom – zapewniamy, że wszelkie przekazane nam eksponaty przejmować będziemy na podstawie protokołów, gwarantujemy ich opisanie i dokumentację fotograficzną, zabezpieczenie, godne przechowywanie i eksponowanie. Wierzymy, że dzięki takim staraniom i działaniom pamięć o niezłomnych bohaterach nie przeminie, a historia ich czynów zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń.

W celu przekazania pamiątek prosimy o kontakt na adres:
Muzeum Regionalne w Pułtusku, ul. Rynek 36, 06-100 Pułtusk
osoba do kontaktu:
Olga Chełstowska, tel. 23 692 05 53; 600 442 469; e-mail: pracowniamrp@wp.pl