Noc muzeów

Noc muzeów jest imprezą odbywającą się co roku, w której muzeum bierze udział i przygotowuje ciekawe atrakcje dla odwiedzających. 14 maja 2016 roku muzeum udostępniło dla turystów i mieszkańców miasta pułtuskie lochy. Wszyscy zainteresowani mogli wejść wraz z przewodnikiem do zabytkowych pojezuickich piwnic, które przez lata zostały owiane licznymi legendami. Dodatkowo przed wejściem do lochów były udzielane informacje dotyczące zwiedzanego obiektu.