Edukacja

 

Inspiracje muzealne

Inspiracje muzealne to cykl wydarzeń kulturalnych zapoczątkowany w 2017 r., w ramach którego Muzeum Regionalne w Pułtusku organizuje spotkania, wykłady, pogadanki z naukowcami, ludźmi z pasją, osobami o interesującej przeszłości. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w spotkaniu. Podczas jednych z pierwszych Inspiracji… mieliśmy zaszczyt poznać i porozmawiać ze Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata, sanitariuszką podczas powstania warszawskiego – panią Jadwigą Przybylską-Wolf, a także wysłuchać fascynującego wykładu prof. dra hab. Władysława Duczko na temat historii wikińskich podbojów.
Informacje o najbliższych spotkaniach z cyklu Inspiracje muzealne będą pojawiać się na bieżąco w aktualnościach.


Lekcje muzealne

Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Pułtusku. Staramy się, by nasze lekcje w atrakcyjny sposób zachęcały do zgłębiania historii miasta. Podczas zajęć uczestnicy, przy pomocy osoby prowadzącej, wypełniają kartę pracy, a także wykonują zadanie plastyczne, bądź techniczne.
Oferujemy przeprowadzenie lekcji muzealnych w następujących blokach tematycznych:
1. „Dawne widoki miasta”
2. „Życie codzienne mieszkańców Pułtuska”
3. „Lochy – historia rozwoju szkoły jezuickiej w Pułtusku w świetle zapisów kronikarzy i znalezisk archeologicznych”
4. „Meteoryt Pułtusk”
5. „Średniowieczne proto-miasto w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego”

W celu rezerwacji terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Warsztaty

Dzieci w wieku 5–10 lat zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Pułtusku. Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię Pułtuska od najdawniejszych czasów w sposób dostosowany do możliwości odbioru przez najmłodszych. Mają okazję założyć stroje z epoki lub ich elementy. Poprzez zabawę, jak np. układanie puzzli, wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych, czy technicznych, poznają ciekawostki związane z zabytkami znajdującymi się w muzeum. Z kolei podczas warsztatów bożonarodzeniowych i wielkanocnych dzieci wykonują różnego rodzaju ozdoby związane ze świętami.
Oferujemy przeprowadzenie warsztatów w następujących blokach tematycznych:
1. „W średniowiecznym grodzie”
2. „Spotkanie z archeologią”
3. „Kosmos bliżej nas”
4. warsztaty bożonarodzeniowe
5. warsztaty wielkanocne

W celu rezerwacji terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Przejdź do treści